Gävle Gospelfestival

Våra gästartister 2023

Triple & Touch

Triple & Touch, Ken Wennerholm och Göran Rudbos gemensamma historia började redan 1983!
Från gatumusikanter till stora TV-shower som t.ex. ”Musikjägarna”, programledare för Melodifestivalen, julturnéer, kör -och storbandskonserter.
Fr.o.m. 2005 har de, förutom många andra olika uppdrag, ägnat större delen av sin tid med organisationen Star for Life, där de hjälper unga att förverkliga sina drömmar.
Ett arbete som mynnat ut i att de tilldelats Konungens guldmedalj.
Om man säger att de ”gjort allt” under sina år tillsammans så är det i princip sant!
Inte minst har Ken och Göran träffat oändligt många körer, både i Sverige och utomlands sedan ca 15 år tillbaka i tiden, ofta tillsammans med Anki och Magnus.

www.starforlife.se

 

Star for Life och gruppen Star Choir

Star for Life är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med skolungdomar i södra Afrika. Arbetet drivs i stiftelseform.

Genom ett unikt utbildningsprogram stärker deras coacher elevernas självkänsla och motiverar dem att satsa på sin utbildning, ta hand om sin hälsa och fatta kloka livsbeslut. På så vis kan de lättare bygga sig en bättre framtid och som vuxna bidra till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle.

Star for Life finns idag i 120 skolor i Sydafrika och Namibia, och hittills har drygt 450 000 elever tagit del av Star for Life metodiken.

Gävle Gospelfestival gästas av den sydafrikanska gruppen Star Choir.

www.starforlife.se

Anki och Magnus Spångberg

Naturligtvis kommer även Anki och Magnus Spångberg till festivalen! De medverkar i Gävle Gospelfestival för tjugoandra gången!

Magnus arbetar som kapellmästare åt Triple & Touch och Anki är producent för musikklasserna på Karl Johan Skola i Örebro.
Star for Life upptar mycket tid numera för båda två, Magnus kapellmästare & Anki körledare.
Under ca 25 år har de varit musikansvariga för Stockholm Gospel, numera Svenska Gospelverkstaden. Båda hämtar inspiration i de afroamerikanska församlingarna i USA genom regelbundna besök och har haft ett mångårigt samarbete med Cyndee Peters.
De har även varit körledare och kapellmästare för Christer Sjögrens alla julturnéer med gäster som Carola, Charlotte Perrelli, Sanna Nielsen, Pernilla Wahlgren, Elisabet Andreassen, Gladys del Pilar m.fl.
Anki och Magnus arbetade även med körprojektet ”Toner för Miljoner” under 7 år.
Sedan 2013 driver de projektet ”Sjung med Spångberg” i Örebro, en kör öppen för alla, med ca 400–500 sångare. 

www.sjungmedspangberg.se